Inspirator Kjetil Helliesen

Kontakt Blogg Om Kjetil Login Book samtale Logg inn

Et godt selvbilde gir gode resultater

 

Har du reflektert over hvorfor noen mennesker fremstår som veldig trygge, mens andre oppleves usikre? Vi snakker gjerne om at vi er mer eller mindre selvsikre, eller at vi har et godt eller dårlig selvbilde.

I min arbeidshverdag møter jeg mennesker som alle har gode forutsetninger for å skape fantastiske resultater innenfor sitt fagfelt. Likevel sliter mange med å oppnå suksess. I disse tilfellene opplever jeg ofte et sprik mellom det som faktisk er mulig, og mulighetene vedkommende selv ser. Mange har en svært begrenset tro på egne evner og tenker at resultatene andre kanskje forventer, er uoppnåelige. Dette kaller vi gjerne «et dårlig selvbilde» eller «lav selvtillit».

 

Slik vi fremstår for andre er en direkte refleksjon av selvbildet

Sandy Gallagher sa en gang, «De resultater du oppnår er en nøyaktig refleksjon av ditt eget selvbilde. Hvis du forbedrer ditt...

les mer...

Livet er på vei tilbake

 
les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.