Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Hvordan sikre utvikling og vekst som menneske og individ?

 

Når vi ser et stort og fint tre er det sjelden vi reflekterer rundt hvorfor det står der det står og ser ut som det gjør. Hvordan startet det og hva formet akkurat dette treet?

For noen dager siden var jeg på tur og oppdaget noen nøtter som lå på bakken. Det fikk meg til å kikke opp på treet de hadde falt fra, og tankene til å begynne å spinne:

Hvordan blir en nøtt til et tre, og hvorfor akkurat denne type tre? Hvorfor blir noen tre større enn andre og får helt andre fasonger enn samme type tre? Hvorfor blir det ikke tre av alle nøttene som faller ned fra treet?

 

Hvor lenge skal jeg vokse?

Et tre vokser til det dør, men det betyr ikke at treet blir borte. Stammen og greinene vil fortsatt være der selv om det ikke spirer nye skudd eller bladene faller av. Det kan ta lang litt tid før vi innser at treet er dødt og det faller til bakken. Slik er...

les mer...

Hvordan møte hindringer og oppleve mestring?

 

Min mentor gjennom mange år, Bob Proctor, sa alltid følgende: Uvitenhet er den største hindring på vegen mot målet. Den skaper frykt for det vi ikke vet, og skaper angst for å fortsette mot det du ønsker deg.

I livet møter vi ofte situasjoner hvor manglende forståelse får oss til å kjenne på en frykt for det ukjente. Like ofte velger vi å la være å forfølge en mulighet, fordi vi er usikre eller mangler tro på at vi kan mestre oppgaven.

Har du tenkt på hvor mange ganger du har takket nei til en mulighet for å lære noe nytt, ved å bli med på noe du ikke har prøvd før? Hva var det som fikk deg til å takke nei? Hvilke muligheter og positive opplevelser kunne dette gitt om du hadde takket ja?

 

Kunnskap er makt

Fra jeg var liten har jeg ofte hørt at «kunnskap er makt», men jeg har ikke alltid...

les mer...

Attitude – summen av tanker, følelser og handlinger

 

Attitude er et ord jeg sliter med å finne en god og dekkene norsk oversettelse for. Det nærmeste jeg kommer er kanskje holdning, men heller ikke det blir helt presist. Uansett – og det som er viktigere er – hva er egentlig attitude?

Earl Nightingale beskriver begrepet slik: Attitude er summen av tanker, følelser og handlinger. Det du tenker påvirker følelsene, som i neste omgang blir synlig gjennom atferd.

Visste du at hvordan vi oppfattes og vurderes av andre, helt og holdent er basert på attitude? Vi mennesker leser andre med utgangspunkt i vedkommende sin attitude. På bakgrunn av det er det avgjørende at attituden som vises stemmer overens med hvordan vi ønsker å fremstå.

 

Vi blir det vi tenker

Gjennom historien har mange kloke hoder uttalt seg om tankens påvirkning og kraft. En ting er de fleste enige om – vi blir det vi tenker.

Det vi tenker er styrt av våre egne...

les mer...

Et godt selvbilde gir gode resultater

 

Har du reflektert over hvorfor noen mennesker fremstår som veldig trygge, mens andre oppleves usikre? Vi snakker gjerne om at vi er mer eller mindre selvsikre, eller at vi har et godt eller dårlig selvbilde.

I min arbeidshverdag møter jeg mennesker som alle har gode forutsetninger for å skape fantastiske resultater innenfor sitt fagfelt. Likevel sliter mange med å oppnå suksess. I disse tilfellene opplever jeg ofte et sprik mellom det som faktisk er mulig, og mulighetene vedkommende selv ser. Mange har en svært begrenset tro på egne evner og tenker at resultatene andre kanskje forventer, er uoppnåelige. Dette kaller vi gjerne «et dårlig selvbilde» eller «lav selvtillit».

 

Slik vi fremstår for andre er en direkte refleksjon av selvbildet

Sandy Gallagher sa en gang, «De resultater du oppnår er en nøyaktig refleksjon av ditt eget selvbilde. Hvis du forbedrer ditt...

les mer...

Mentale muskler – vår best bevarte hemmelighet?

 

En gang iblant dukker det opp nye suksesser innen idrett og næringsliv som gjør at vi får oss en skikkelig overraskelse. Hvordan er det mulig å oppnå slike resultater uten å ha «de beste» spillerne på laget, eller uten de beste produktene?

 

Bodø/Glimt og billader-selskapet Easee er relativt ferske eksempler på akkurat dette. Førstnevnte gikk fra å være en middelhavsfarer i norsk fotball til å bli Norges beste fotballag flere år på rad. Selskapet Easee ble etablert i 2018 og har fra dag én hatt rekordomsetning og overskudd. I dag er de et av verdens største selskaper innen billadning.

 

Fellesnevneren er at begge har hatt stort fokus på mental styrke og mentale prosesser. De har satt søkelys på å bygge sterke «mentale muskler», og vært bevisste på at det mentale har minst like stor innvirkning...

les mer...

Kraften av gjennomføring – verdien av å gjøre

 

Her kommer svaret på det de aller fleste lurer på innen prestasjonsutvikling. En metode for resultatoppnåelse som fungerer, 100% garantert, for alle, hver gang!

Sett deg MÅL – lag en tydelig PLAN – GJENNOMFØR planen – EVALUER/KORRIGER = RESULTAT

I mange år har jeg jobbet etter denne enkle formelen for å nå de målene jeg setter meg. Jeg har lært bort den samme metodikken til mange hundre personer de siste årene, men det som er interessant er at det kun er noen få som opplever suksess etter å ha fått den presentert. Som med alt annet er det da lett å si at det er noe galt med formelen.

Metoden fungerer – garantert – men det forutsetter at den blir brukt akkurat slik den er presentert. Det hjelper ikke å ha lest den eller gått på kurs og fått opplæring i bruk. Den må praktiseres og følges!

 

Det skjer ikke noe...

les mer...

Mindset – hemmeligheten bak enhver suksess!

 

En vanlig måte å forklare hvorfor noen mennesker oppnår og skaper mer enn andre på, er å si at de har et mindset som leder til suksess. Dette er jeg enig i. Faktisk vil jeg gå så langt som å påstå at 95% av ekstraordinære resultater skyldes personen sitt mindset.

Men hva er egentlig mindset, og hvordan kan vi utvikle et mindset som leder oss dit vi vil?

 

Slik formes et mindset

For å kunne utvikle eget mindset må vi først forstå hva dette «mindet» er og hvordan det fungerer. «The human mind», menneskesinnet, er i prinsipp delt i to: bevissthet og ubevissthet.

I den bevisste delen finner vi det rasjonelle og intellektuelle (kunnskaper og erfaringer). Det er her vi danner tanker. I det ubevisste finner vi det emosjonelle og våre innøvde mønstre (vaner og paradigmer), som styres av følelser. Videre er det vaner og paradigmer som...

les mer...

Paradigmer – det som får oss til å gjøre det vi gjør

 

Det finnes mange forskjellige tolkninger av ordet paradigmer, men i denne sammenhengen defineres det som summen av de vaner som leder til resultatene vi skaper.

Paradigmer er mentale programmer som har tilnærmet full kontroll over vår vanlige oppførsel. De er operativsystemet som styrer våre mentale prosesser.

 

I et tidligere blogginnlegg, hvor jeg tok for meg «the knowing – doing gap», beskrev jeg følgende:

Mellom 60-95% av det vi mennesker gjør, gjør vi i innøvde mønster. Vi kaller dette vaner. Vanene styrer så aktivitetene, som igjen skaper resultatene. Det er derfor vi som regel ender opp på omtrent samme resultat hver gang, på tross av at vi har bestemt oss for å gjøre noe annerledes.

Utfordringen er altså at vi ofte får resultater som ikke stemmer overens med det vi ønsker, nettopp fordi vi handler ut fra paradigmer.

 

Men hvordan...

les mer...

«Hvorfor får jeg ikke de resultatene jeg ønsker?»

 

– Hvordan endre et negativt mønster, og tette gapet mellom knowing og doing.

 

En god venn av meg som driver et malerfirma, ringte og var rimelig frustrert en dag.

Hvor mange ganger må jeg fortelle mine medarbeidere ting, før beskjedene trenger inn? Jeg trodde vi var enige om hvordan vi skulle gjøre, men så ringer kunden og er fly forbannet. Jeg kan ikke forstå hvorfor det er så vanskelig å bare høre etter og gjøre …!

 

Jeg møter ofte ledere som er frustrerte over egne kolleger, kolleger som ifølge lederen selv ikke klarer å gjøre noe riktig. Uttalelser om at «slik har det vært i lange tider», og «jeg vet ikke lenger hva jeg skal gjøre for å få de til å forstå», er noe som stadig går igjen.

Men er det slik at disse kollegene saboterer og motarbeider egen leder helt bevisst? Sannsynligvis ikke....

les mer...

Sett mål som inspirerer – oppnå ekstraordinær suksess!

 

Det første jeg tenker på når jeg skal ut å reise er – hvor skal jeg? Har jeg ikke bestemt meg, virker det naturligvis meningsløst å reise. Det er umulig å vite som skal være med i bagasjen, og jeg har ingen forutsetninger for å velge reisemåte, kjøpe billetter eller planlegge reisen.

 

Et tydelig mål

Å lede seg selv og andre handler i stor grad om å være på en reise mot et mål. Målet må være definert og synlig, ellers vil det være umulig å forholde seg til. Så fort jeg har et klart bilde av hvor jeg vil og dette er knyttet opp til tydelige forventninger, er forutsetningene for å komme dit gode.

 

Den inspirerende mestringsfølelsen

Når jeg hjelper ledere til å sette klare mål som får dem til å strekke seg lenger, har jeg spesielt fokus på én ting: Følelser! Jeg...

les mer...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.