Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Paradigmer – det som får oss til å gjøre det vi gjør

Uncategorized May 31, 2022

 

Det finnes mange forskjellige tolkninger av ordet paradigmer, men i denne sammenhengen defineres det som summen av de vaner som leder til resultatene vi skaper.

Paradigmer er mentale programmer som har tilnærmet full kontroll over vår vanlige oppførsel. De er operativsystemet som styrer våre mentale prosesser.

 

I et tidligere blogginnlegg, hvor jeg tok for meg «the knowing – doing gap», beskrev jeg følgende:

Mellom 60-95% av det vi mennesker gjør, gjør vi i innøvde mønster. Vi kaller dette vaner. Vanene styrer så aktivitetene, som igjen skaper resultatene. Det er derfor vi som regel ender opp på omtrent samme resultat hver gang, på tross av at vi har bestemt oss for å gjøre noe annerledes.

Utfordringen er altså at vi ofte får resultater som ikke stemmer overens med det vi ønsker, nettopp fordi vi handler ut fra paradigmer.

 

Men hvordan oppstår disse paradigmene?

Når vi blir født har vi med oss noen genetisk nedarvede vaner, derfra påvirkes vi av våre omgivelser. Hver eneste dag opplever vi ulike ting som legger seg på minnet. Alt dette er med på å forme de vanene vi har i dag. Dette er grunnen til at vi ofte handler likt som våre foreldre eller nærmeste, og ender opp med å bli mer eller mindre like de vi omgås.

Vi adopterer atferden til andre – både bevisst og ubevisst. Det er når vi forstår dette at vi kan gjøre noe med det, og står i en posisjon til å velge nytt «program».

 

Omprogrammering

Når en datamaskin eller telefon ber oss om å oppdatere programvaren, gjør de fleste det ganske kjapt. Vi vil jo alltid ha den siste og beste versjon som er tilgjengelig. Dette er relativt enkelt og krever lite av oss.

Dersom vi ønsker en oppgradert versjon av oss selv må vi også oppdatere vår personlige programvare. Vi må endre programmet som skaper resultatet for å oppnå nye og bedre resultater. Dette gjøres ved å legge inn nye «koder» som setter i gang nye aktiviteter.

Men her holder det dessverre ikke med et enkelt klikk. Her må vi selv gjøre en innsats for å omprogrammere.

 

Nye paradigmer gir nye resultater

Siden vi mennesker er utstyrt med egne tanker og vilje, faller der ikke naturlig å bare akseptere det nye programmet og gå i gang med de nye aktivitetene. Vi må overbevise oss selv og deretter øve inn endringen ved å repetere det nye mønsteret/vanen om og om igjen, helt til den nye vanen har overtatt for den gamle.

Gamle vaner er vonde å vende – men det er fullt mulig!

Har du lyst til å lær mer om dette? Kontakt meg på mail eller book en mulighetssamtale her!

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.