Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Mindset – hemmeligheten bak enhver suksess!

Uncategorized Jun 01, 2022

 

En vanlig måte å forklare hvorfor noen mennesker oppnår og skaper mer enn andre på, er å si at de har et mindset som leder til suksess. Dette er jeg enig i. Faktisk vil jeg gå så langt som å påstå at 95% av ekstraordinære resultater skyldes personen sitt mindset.

Men hva er egentlig mindset, og hvordan kan vi utvikle et mindset som leder oss dit vi vil?

 

Slik formes et mindset

For å kunne utvikle eget mindset må vi først forstå hva dette «mindet» er og hvordan det fungerer. «The human mind», menneskesinnet, er i prinsipp delt i to: bevissthet og ubevissthet.

I den bevisste delen finner vi det rasjonelle og intellektuelle (kunnskaper og erfaringer). Det er her vi danner tanker. I det ubevisste finner vi det emosjonelle og våre innøvde mønstre (vaner og paradigmer), som styres av følelser. Videre er det vaner og paradigmer som får oss til å gjøre det vi gjør og som gir resultatene vi skaper.

Enkelt forklart er mindset summen av en logisk kjede av følgende:

  1. IMPULSER – triggere som fanges opp via sansene eller fra vårt indre
  2. TANKER – bearbeiding av impulser og hvordan vi tolker disse
  3. FØLELSER – reaksjoner i kroppen når vi danner tanker (sorg, glede etc.), som vekkes av de impulsene vi er utsatt for
  4. AKTIVITET – handling som følge av følelser
  5. RESULTATER – synlig effekt av aktivitet som følelser får kroppen til å utført

 

Eksempel:
Dersom jeg jobber i butikk og (1) ser en person som jeg (2) oppfatter leter etter noe, vil jeg (3) få lyst til å hjelpe denne personen og (4) spørre hva jeg kan bistå med. Det vil (5) gi kunden en positiv opplevelse og resultere i et mulig salg.

Hadde jeg hatt et annet mindset enn proaktiv/hjelpsom, kunne jeg oversett kunden og vedkommende ville muligens forlate butikken uten det hen lette etter.

 

Mindset former «attitude» og hvordan omverdenen oppfatter oss

Mindset er altså en sum av beslutninger vi tar – bevisst og ubevisst – og blir deretter effekten av våre valg. Utenfra beskrives mindset ofte som holdning eller «attitude».

Det fine med mindset er at vi selv har 100% styring og kontroll på dette, men det krever at vi forstår hvordan mindset skapes og er villige til å gjøre jobben for å forme det.

 

Mindset bør evalueres fortløpende

Noen mener at et satt mindset er begrensende, fordi det gjenspeiler et låst tankesett. Jeg velger å heller se dette som et midlertidig valg, da vi kontinuerlig må være åpne for nye måter å se verden på og derfor også være mottagelige for ny forståelse – dette kaller vi et growth mindset. En forutsetning for utvikling og fremgang er nemlig at vi tenker nytt, da er et åpent sinn en nødvendighet.


Anbefalinger:

  • Se gjerne også mitt blogginnlegg om paradigmer, som er en vesentlig del av vårt mindset.
  • Mitt blogginnlegg om «attitude».
  • Hør også min mentor Bob Proctor fra programmet «Lead The Field» av Earl Nightingale – en av verdens ledende lærere innen «personlig utvikling».

 

Ble du trigget til å lære mer eller ønsker å få hjelp til å forme et suksessfullt mindset? Book en gratis samtale her, så kan vi sammen finne din vei til et «Growth Mindset».

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.