Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

«Hvorfor får jeg ikke de resultatene jeg ønsker?»

kommunikasjon May 19, 2022

 

– Hvordan endre et negativt mønster, og tette gapet mellom knowing og doing.

 

En god venn av meg som driver et malerfirma, ringte og var rimelig frustrert en dag.

Hvor mange ganger må jeg fortelle mine medarbeidere ting, før beskjedene trenger inn? Jeg trodde vi var enige om hvordan vi skulle gjøre, men så ringer kunden og er fly forbannet. Jeg kan ikke forstå hvorfor det er så vanskelig å bare høre etter og gjøre …!

 

Jeg møter ofte ledere som er frustrerte over egne kolleger, kolleger som ifølge lederen selv ikke klarer å gjøre noe riktig. Uttalelser om at «slik har det vært i lange tider», og «jeg vet ikke lenger hva jeg skal gjøre for å få de til å forstå», er noe som stadig går igjen.

Men er det slik at disse kollegene saboterer og motarbeider egen leder helt bevisst? Sannsynligvis ikke. Dersom vi forstår hva som egentlig ligger bak, kan vi hindre at mønsteret fortsetter.

Det finnes i hovedsak to grunner til at situasjoner som beskrevet ovenfor oppstår:


1. Budskapet oppfattes annerledes enn tiltenkt
2. Dissonans mellom hva vi vet og hva vi gjør

 

Nøkkelen ligger i kommunikasjon

 

Når vi mennesker får noe presentert, gjør vi oss opp en oppfatning basert på tidligere erfaringer, kunnskaper og forestillinger. To personer kan dermed få presentert samme budskap, men likevel se for seg helt forskjellige løsninger. Misoppfatninger mellom avsender og mottaker er en av de vanligste grunnen til at resultatet spriker fra ønsket utfall.

For å oppnå ønsket utfall er vi altså avhengige av å forsikre oss om at mottakers forståelse samsvarer med egen. Et vanlig spørsmål er da «Har du forstått?». Dessverre er dette spørsmålet mer eller mindre verdiløst, da vi i 99% av tilfellene møtes med et nikk og et ja. Hva vedkommende har forstått, er fortsatt uklart.

Spør vi derimot «Kan du gjengi det vi nå har blitt enige om?», vil vi få en mer konkret beskrivelse av den andre parten sin oppfatning av det foreliggende. Vi står da i en glimrende posisjon til å kunne avdekke eventuelle misforståelser.

 

«The knowing-doing gap»

 

Samtidig er det viktig å erkjenne at handling – hva som blir gjort – er det som skaper resultatene. Ikke det vi tenkte eller sa at vi skulle gjøre. Resultatet vil alltid vise effekten av handlinger, de lyver aldri.

Dette gapet mellom hva vi vet må gjøres og det som faktisk blir gjort, er kjent som the knowing-doing gap. Dette høres nesten ut til å være for dumt til å være sant – å være fullstendig klar over hva som kreves for å oppnå resultat, og likevel ikke gjøre det. Men slik er det ofte.

Så, hvorfor kan vi ikke bare gjøre det som kreves? Svaret ligger ofte i våre innøvde mønstre og rutiner.

Rundt 95% av det vi mennesker gjør er et resultat av vaner. Vanene styrer handlingene, som igjen skaper resultatene. Det er derfor vi ofte ender opp med omtrent samme resultat hver gang – til tross for at vi bestemte oss for å gjøre det annerledes.

Men frykt ikke! Negative mønstre og gap kan endres og tettes gjennom bevisstgjøring og trening.

Ønsker du å forbedre dine egne eller din bedrifts resultater? Ta kontakt eller book en mulighetssamtale. Sammen finner vi en løsning som fungerer.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.