Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Hvordan sikre utvikling og vekst som menneske og individ?

livet mestring mål Oct 09, 2022

 

Når vi ser et stort og fint tre er det sjelden vi reflekterer rundt hvorfor det står der det står og ser ut som det gjør. Hvordan startet det og hva formet akkurat dette treet?

For noen dager siden var jeg på tur og oppdaget noen nøtter som lå på bakken. Det fikk meg til å kikke opp på treet de hadde falt fra, og tankene til å begynne å spinne:

Hvordan blir en nøtt til et tre, og hvorfor akkurat denne type tre? Hvorfor blir noen tre større enn andre og får helt andre fasonger enn samme type tre? Hvorfor blir det ikke tre av alle nøttene som faller ned fra treet?

 

Hvor lenge skal jeg vokse?

Et tre vokser til det dør, men det betyr ikke at treet blir borte. Stammen og greinene vil fortsatt være der selv om det ikke spirer nye skudd eller bladene faller av. Det kan ta lang litt tid før vi innser at treet er dødt og det faller til bakken. Slik er det også med oss mennesker. Mange mennesker slutter å leve lenge før hjertet slutter å slå.

Det som skiller oss mennesker fra resten av naturen er vår evne til selvstendig refleksjon og beslutningsevne. Vi kan, i stor grad, selv bestemme hvor lenge vi ønsker å vokse og i hvilken retning. Vår påvirkning på hvordan og hvor lenge vi ønsker å leve er faktisk ganske stor.

Dette valget har ikke treet.

 

Hvorfor blir noen mennesker vellykkede og rike, mens andre ender i fattigdom og elendighet?

Treet er forhåndsbestemt gjennom frøets DNA, og ytre omstendighetene former treets fremtid. Er det dårlig jord, mye vind, lite tilgang til vann etc., så vil treet ha utfordringer med å bli stort og sterkt. Et tre som vokser i fruktbar jord, med gode sol- og vindforhold, vil derimot ha gode forutsetninger for å bli et kraftig og fruktbart tre.

Sånn er det også med oss mennesker. Vi er også født (mer eller mindre) med de samme forutsetningene for vekst og resultat, men en stor fordel har vi i forhold til treet. Vi kan selv bestemme hvor vi vil hente næring og i hvilke stormer vi vil stå. Trives vi ikke der vi sås kan flytte oss til et sted med bedre vekstvilkår.

Dette er vanskelig for mange å ta inn over seg og akseptere. Visse velger heller å skylde på andre eller utenforliggende omstendigheter.

 

Den dagen livet mitt snudde

Som de fleste levde jeg et liv hvor det meste var overlatt til andre – skjebnen, tilfeldighetene eller de valgene jeg hadde tatt tidligere i livet. Jeg måtte så mange forskjellige ting. Det var i alle fall det jeg ble fortalt.

En dag gikk det opp for meg at jeg selv kunne bestemme, at jeg hadde full råderett over mitt eget liv! Sannheten er at jeg hadde behov for hjelp før jeg forstod dette. Noen måtte gjøre meg oppmerksom på mitt valg og hjelpe meg til å forstå hvordan dette hang sammen. Det la grunnlaget for mitt motto – fra MÅ til VIL – og et liv hvor jeg selv styrer og bestemmer min egen fremtid.

 

Er du fornøyd med ditt liv og dine resultater?

Det er opp til deg å beslutte din egen fremtid og ta de grep som vil skape resultatene du ønsker. Jeg vet at det er sant, for jeg har selv tatt denne beslutningen.

Hvis du er lei av det du opplever i dag og ønsker å gjøre en endring, ring meg eller book en samtale!

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.