Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Hvordan møte hindringer og oppleve mestring?

mestring mål Oct 07, 2022

 

Min mentor gjennom mange år, Bob Proctor, sa alltid følgende: Uvitenhet er den største hindring på vegen mot målet. Den skaper frykt for det vi ikke vet, og skaper angst for å fortsette mot det du ønsker deg.

I livet møter vi ofte situasjoner hvor manglende forståelse får oss til å kjenne på en frykt for det ukjente. Like ofte velger vi å la være å forfølge en mulighet, fordi vi er usikre eller mangler tro på at vi kan mestre oppgaven.

Har du tenkt på hvor mange ganger du har takket nei til en mulighet for å lære noe nytt, ved å bli med på noe du ikke har prøvd før? Hva var det som fikk deg til å takke nei? Hvilke muligheter og positive opplevelser kunne dette gitt om du hadde takket ja?

 

Kunnskap er makt

Fra jeg var liten har jeg ofte hørt at «kunnskap er makt», men jeg har ikke alltid forstått rekkevidden av dette. Nå vet jeg at det stemmer, hvis jeg bare velger å tilegne meg kunnskapen og sette den ut i praktisk handling. Dette har jeg også skrevet om i et tidligere blogginnlegg – «The Knowing-Doing Gap».

Kunnskap gir oss makt til å mestre og få positive opplevelser, som igjen gir oss tro på at vi kan mestre mer. Jeg ser dette som en positiv spiral som bidrar til at jeg vokser som menneske. Det gir meg mental styrke, og styrker viljen til å prøve ut nye ting.

 

Hindringer er muligheter i forkledning

Jeg har i flere sammenhenger opplevd at problemer er muligheter i forkledning, og dermed gitt avkall på ny læring. Med det mener jeg at jeg har unngått å lære nye ting fordi jeg ikke reflekterte over det jeg møtte på – jeg bare reagerte.

Å reagere er en impuls hvor vi handler uten å tenke. Det er innøvd, bevisst eller ubevisst. Et klassisk eksempel er når vi sier nei takk uten å tenke gjennom hva vi takker nei til. Vi har ikke tatt tilbudet innover oss og virkelig tenkt over hva det kan gi, vi bare takket nei på grunn av usikkerhet og frykt for det nye og ukjente.

Et eksempel er når du vurderer ny jobb, men tviler på evnen til å mestre oppgavene fordi det er en jobb som ligger utenfor ditt kunnskaps- eller erfaringsområde. Du blir redd for å ikke mestre og velger å takke nei. Selv om du ikke tror på deg selv betyr det ikke at arbeidsgiveren ikke tror på deg, men det får du aldri vite om du ikke gir deg selv muligheten.

 

Tro kan flytte fjell

En forutsetning for å mestre nye ting er å tørre å tro at vi klarer det. Tro er helt grunnleggende for alt vi gjør, da det er dette som åpner opp for ny læring og suksess.

Tenk på alle nye mulighet som frø og se deg selv som jorden frøet skal sås i. Frøet vil ikke ha forutsetninger for å vokse uten at du putter det ned i jorden, vanner og pleier det til det blir så stort at det kan vokse seg stort og sterkt. Alt vi ser i naturen startet en gang som et frø, inkludert deg og meg. Noen valgte å tro på oss og hjalp oss de første årene i våre liv. Derfor, og bare derfor kom vi til et punkt hvor vi var i stand til å klare oss selv. Det fortsatte til der vi er i dag.

Nå er det opp til deg å tro på deg selv og de muligheten du møter på. Hindringer er egentlig bare muligheter som har kledd seg ut, og som du foreløpig ikke har dukket langt nok ned i.

Kjenner du at dette resonnerer, men at fortsatt føles vanskelig? Ring meg eller book en samtale!

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.