Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Et godt selvbilde gir gode resultater

livet mestring Jun 28, 2022

 

Har du reflektert over hvorfor noen mennesker fremstår som veldig trygge, mens andre oppleves usikre? Vi snakker gjerne om at vi er mer eller mindre selvsikre, eller at vi har et godt eller dårlig selvbilde.

I min arbeidshverdag møter jeg mennesker som alle har gode forutsetninger for å skape fantastiske resultater innenfor sitt fagfelt. Likevel sliter mange med å oppnå suksess. I disse tilfellene opplever jeg ofte et sprik mellom det som faktisk er mulig, og mulighetene vedkommende selv ser. Mange har en svært begrenset tro på egne evner og tenker at resultatene andre kanskje forventer, er uoppnåelige. Dette kaller vi gjerne «et dårlig selvbilde» eller «lav selvtillit».

 

Slik vi fremstår for andre er en direkte refleksjon av selvbildet

Sandy Gallagher sa en gang, «De resultater du oppnår er en nøyaktig refleksjon av ditt eget selvbilde. Hvis du forbedrer ditt selvbilde, vil det automatisk gjenspeiles i dine resultater.»


Dette betyr at vi alle kan skape fantastiske resultater, forutsatt at vi tror at vi kan. Det du tenker legger grunnlaget for det du vil oppnå. Du er din egen begrensning, men også din største mulighet.


Hvordan bygge selvbilde og forbedre resultater?

Fra sansene fanger vi opp signaler som treffer bevisstheten, som igjen filtreres gjennom den enkeltes subjektive tolkning. Det interessante er at vi kan endre hvordan vi tolker disse signalene, og dermed også endre følelsen som følger. Husk – det er følelser som får oss til å handle slik vi gjør.

På samme måte er det mulig å endre resultater gjennom å se oss selv på en annen, mer positiv måte. Hvis vi da opplever mestring av noe vi tidligere har strevd med, vil det igjen endre synet på egen evne til å prestere. Det hele blir en positiv sirkel som bidrar til å styrke selvbildet.

 

Verdien av en mentor eller coach

Teoretisk sett høres det kanskje enkelt ut, men det betyr ikke at det er lett å endre selvbildet. Det opprinnelige bildet vi har av oss selv er bygget opp over lang tid. I de fleste tilfeller er dette også svært godt forankret i det indre. Selvbildet er lagret i underbevisstheten og påvirker det meste av alt vi gjør, uten at vi er bevisste på at det skjer.

Derfor vil jeg på det sterkeste anbefale å benytte en coach. En dyktig coach har verktøy og erfaring til å kunne støtte og bistå i prosessen – for det er en hel prosess. Svært få mennesker klarer å endre selvbildet sitt fullstendig alene.


Øvelse gjør mester, trening gir resultater

Sammen med coach eller mentor kan du gradvis bygge opp et bedre selvbilde og samtidig styrke selvfølelsen. Ved å trene de mentale musklene (se tidligere blogginnlegg) vil du også kunne styrke evnen til å håndtere nye utfordringer. På denne måten vil du være bedre rustet for å møte problemstillinger i fremtiden.

Jeg tilbyr flere typer programmer og oppfølging avhengig av dine ambisjoner og hvor du er i dag. Gjennom en gratis mulighetssamtale finner vi sammen ut hva som passer deg.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.