Inspirator Kjetil Helliesen

Om Kjetil Tjenester Blogg Kontakt Book samtale Logg inn

Attitude – summen av tanker, følelser og handlinger

attitude Jun 28, 2022

 

Attitude er et ord jeg sliter med å finne en god og dekkene norsk oversettelse for. Det nærmeste jeg kommer er kanskje holdning, men heller ikke det blir helt presist. Uansett – og det som er viktigere er – hva er egentlig attitude?

Earl Nightingale beskriver begrepet slik: Attitude er summen av tanker, følelser og handlinger. Det du tenker påvirker følelsene, som i neste omgang blir synlig gjennom atferd.

Visste du at hvordan vi oppfattes og vurderes av andre, helt og holdent er basert på attitude? Vi mennesker leser andre med utgangspunkt i vedkommende sin attitude. På bakgrunn av det er det avgjørende at attituden som vises stemmer overens med hvordan vi ønsker å fremstå.

 

Vi blir det vi tenker

Gjennom historien har mange kloke hoder uttalt seg om tankens påvirkning og kraft. En ting er de fleste enige om – vi blir det vi tenker.

Det vi tenker er styrt av våre egne valg, bevisst og ubevisst. En person som oppleves positiv tenker stort sett positive tanker og ser etter muligheter og løsninger. Det er valg personen på et tidspunkt har gjort, og som vil prege vedkommende sin atferd ved at hen sender ut positive signaler til omverdenen. Vi kan gjerne si at positivitet blir en del av personens mentale DNA.

 

Bedriftskultur = bedriftens attitude

En bedrift har også en attitude, bare at her kalles det ofte for bedriftskultur. Likevel, på nøyaktig samme måte som med hver enkelt av oss, er bedriftens attitude også summen av tanker, følelser og handlinger de ansatte i bedriften utstråler.

Dessverre opplever jeg at det er svært lite bevissthet rundt dette, og at mange personer og bedrifter føler seg urettferdig behandlet og misforstått. «Hvor i all verden fikk du det i fra? …», har du sikkert hørt noen ganger. Kanskje har du også opplevd å møtes av motstand og bortforklaringer når du egentlig bare forsøke å hjelpe. «Men du forstår ikke, det var jo ikke det jeg mente ...».

Høres det kjent ut? Av de menneskene du omgås daglig, hvor mange av disse er sin egen påvirkning bevisst? Og er du selv bevisst hvilke signaler sender ut?

 

Verdien av en positiv og vennlig attitude

Det vi sender ut er det vi får tilbake. Lurer du på hvorfor andre reagerer negativt eller avvisende på det du forsøker å formidle, kan det være på tide å ta en titt i speilet. Eller enda bedre – be om tilbakemelding fra noen som vil deg vel og er villige til å være 100% ærlige i sin beskjed.

Vær likevel forberedt på at det kan være relativt store avstander mellom det du ønsker å utstråle og det som faktisk oppfattes. Det kan til og med gjøre litt vondt.

Bedrifter sender gjerne ut en spørreundersøkelse for å avdekke om de er på rett spor. Personlig er jeg større fan av direkteintervju, da dette gir rom for å stille tilleggsspørsmål.

 

Vi mennesker «lekker som siler»

Prøv aldri å lure omverdenen ved å spille en rolle fordi du ønsker å oppleves som likandes og positiv. Vær deg selv, og handle etter genuine tanker og følelser. Dersom det du formidler ikke er ærlig eller kommer fra hjertet, er det oftest lett å gjennomskue. Dette gjelder både deg som person og bedriften du representerer.

God attitude gir gode resultater! Bli bevisst og styr resultatene dit du ønsker 😊

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.